Menu
Your Cart

Büyük Boy (16x24) Sırtı Deri

ASÂ-YI MÛSA•           Beş vakit namazın ehemmiyeti.•           Allah’ın emirlerine uymanın, yasaklarından kaçmanın lüzumu.•           Gençlik taşkınlıklarından sakınmanın ehemmiyeti.•           İnsan..
150,50TL 215,00TL
BARLA LÂHİKASIRisaleler Barla’da te’lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarındaki kıymettar talebeleri, bu risaleleri okumak ve yazmak sûretiyle istifade ve istifaza ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hz. Üstad’a mektublarla takdim etmişler..
165,90TL 237,00TL
EMİRDAĞ LÂHİKASIEmirdağ Lâhika mektupları, birinci kısmı: 15 Haziran 1944’de Denizli hapsinden beraetle tahliyeden sonra Hey’et-i Vekile kararıyla Emirdağı’nda ikamete memur edilen Risale-i Nur Müellifi Said Nursî Hazretleri 1947 yılı sonlarına kadar, yani üçüncü büyük ha­pis olan Afyon hapsine kada..
174,30TL 249,00TL
İMAN VE KÜFÜR MUVAZENELERİEhl-i dalâletin dünyada dahi Cehennem azabı içinde olduklarını, ehl-i hidayetin dünyada dahi Cennet lezzetleri tattıklarını... Ve imân, Cennet’in bir manevi çekirdeği ve küfür ise Cehennem zakkumunun bir tohumu olduğunu gösteren ve isbat eden bahislerdir. ..
150,50TL 215,00TL
İŞÂRÂT-ÜL İ’CAZBediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 1. Dünya Savaşı sıralarında Arapça olarak yazdığı tefsirinin, kardeşi Abdülmecid Efendi tarafından yapılmış tercümesidir.Fâtiha Sûresi ile Bakara Sûresi’nin ilk otuziki âyetinin nazım, lafız ve ibaresine ait i’caz (mu’cizelik) işaretlerini ve remiz..
155,40TL 222,00TL
KASTAMONU LÂHİKASIEskişehir hapsinden tahliyeden sonra Nur Müellifi Kastamonu’ya nefyedilmiş, Denizli hapsi zamanına kadar orada ikamete mecbur edilmiş; bu müddet zarfında Nur Müellifi Isparta’daki talebeleri ile daimî muhabere ederek Nurların hatt-ı Kur’anla yazılıp çoğalması, neşri ve inkişafı ve ..
149,80TL 214,00TL
LEM’ALAR•           Allah’ın varlığı, birliği ve isimlerinin bu âlemdeki tecellileri, atomdan galaksilere kadar herşey, O’nun eseri ve icadı olduğu.•           Maddeperest olup akılları gözlerine inenleri susturan ve bir kıs­mını inşâallah imana geti..
175,00TL 250,00TL
MEKTÛBAT•           Tevhid hakikatinin müjdeli, tatlı izah ve isbatı. Allah’a eş ve ortak koşmanın imkansızlığı.•           Duaya niçin muhtacız? Bazen dua ediyoruz kabul edilmiyor. Neden?•           Peygamberimizin (a.s.m.) ..
175,00TL 250,00TL
MESNEVÎ-İ NURİYEOn tanesi Arapça, biri Türkçe olmak üzere onbir risaleden müteşekkil bir kitaptır.Müellif-i Muhterem Bediüzzaman’ın kardeşi Abdülmecid Efendi tarafından tercüme edilmiştir.Müellifin ifadesiyle:“Risale-i Nur’un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı” hükmünde olmasıyla; yüzer ilimlerle alâka..
149,10TL 213,00TL
MUHÂKEMATBediüzzaman Hazretlerinin “tefsir mukaddemesi” olarak yazdığı bir kitaptır. Üç kısımdan müteşekkildir.Birinci Kısım: Oniki mukaddeme ve sekiz mesele ile, bazı hakikatları göstermek ve İslâmiyet hakkındaki yanlış telakki ve düşünceleri izale etmek için yazılmıştır.İkinci Kısım: Belâgatın ruh..
126,00TL 180,00TL
SİKKE-İ TASDÎK-İ GAYBÎSikke-i Tasdik-i Gaybi Büyük Boy Risale-i Nur Sırtı Deri Cilt, I. hamur şamua kağıt,sırtı deri, bez cilt,160x245 (Büyük boy), 231 SayfaBu risale baştan sona kadar Risale-i Nur’un makbul-ü İlâhi ve Rıza-i Peygamberî (a.s.m.) dairesinde olduğunu bine yakın delillerle gösteriyor, ..
147,00TL 210,00TL
SÖZLER• Besmelenin sırrı ve mevcudatın lisan-ı hal ile nasıl Bismillah dediği.• Cenab-ı Hakk’ı ve birliğini; zâtıyla, sıfatlarıyla ve kâinattaki tasarruflarıyla tanımak.• Başta namaz olmak üzere, Allah’a kulluğun mahiyeti ve lüzumu.• İbn-i Sina gibi bir dahinin bile “Haşre inanırız, fakat akıl bu yo..
213,50TL 305,00TL
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 14 (2 Sayfa)