Menu
Your Cart

Cep Boy Karton Kapak 8x12 cm

Ayet-ül Kübrâİnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi: Kâinatı Yaratanı tanımak ve O’na iman edip ibadet etmektir.O’nu tanımanın en mühim bir yolu da, mevcudattaki tevhid delillerini Kur’an’ın gösterdiği tarzda okuyabilmektir.Âyet-ül Kübrâ Cenab-ı Hakk’ın varlığını ve birliğini güneş zuh..
25,20TL 36,00TL
Bediüzzaman Cevap VeriyorÜstad Bedîüzzaman Said Nursî Hazretlerinin risale ve mektublarında yazdığı bazı meseleleri ibraz ederek, onun –lekeden âri, şübheden uzak, evham ve hayalâttan müberra– mânevî çehresinin bir küçük âyinesini göstermek lüzumu hâsıl oldu.Başka târif ve tavsife hâcet bırakmadan b..
26,60TL 38,00TL
Divan-ı Harb-i Örfî31 Mart hadisesi münasebetiyle kurulan askeri mahkemede Bediüzzaman’ın şiddetli müdafaası.O zamandan çok seneler sonra, bir hiss-i kablelvuku ile, bir nevi ihbar-ı gaybî olarak, hayat-ı içtimaiyeyi alâkadar eden çok hakikatlara temas ettiğinden, neşredildi...
18,20TL 26,00TL
Elhüccet-üz zehraKüçük fakat mâna itibariyle büyük bir risaledir. İçerisinde Fâtiha’nın çok güzel bir tefsiri ile birlikte, Cenab-ı Hakk’ın hayat, ilim, irade, kudret, kelâm, sem’, basar denilen yedi subutî sıfatlarını misilsiz bir tarzda anlatıyor.Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) şahsiyet-i maneviye..
21,70TL 31,00TL
Gençlik Rehberi● I. hamur şamua kağıt ● Dikişli cilt, karton kapak ● 75x115 ● 272 SayfaBu günün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi kat’iyetinde, gençlik baharı dahi ihtiyarlık güzüne ve kabir kışına inkılab edecek.Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, öyle ise, hayatımızı, hususan o fâni ..
28,00TL 40,00TL
Hakikat Nurları● I. hamur şamua kağıt ● Dikişli cilt, karton kapak ● 75x115 ● 216 SayfaCenab-ı Hakk’ın rızasına ve Cennet’ine götürecek pek çok yollar vardır.Bütün hak tarikler (yollar) Kur’an’dan alınmıştır. Fakat bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli oluyor. Hakikat Nurları’nda Sünnet-i Sen..
23,10TL 33,00TL
Hanımlar RehberiRisale-i Nur’dan, hanımlara lüzumlu bahisler, tesettürün hanımlar için fıtrî olduğunun izah ve isbatı.Hanımlara rehber bir kitap...
21,70TL 31,00TL
Haşir Risalesi● I. hamur şamua kağıt ● Dikişli cilt, karton kapak ● 75x115 ● 154 SayfaÖldükten sonra dirilme ve Âhiret hakkındaki âyetlerin mühim bir hakikatını –mantıkî ve mâkul temsillerle– Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin tecelli ve iktizalarını gösteren oniki hakikat ile tefsir eder.Âhirete imanı o k..
21,70TL 31,00TL
Hastalar Risalesi● I. hamur şamua kağıt ● Dikişli cilt, karton kapak ● 75x115 ● 64 SayfaHastalara manevi bir teselli, bir geçmiş olsun ve hatır sormak makamında yazılmış devaları hâvidir. Herbir devasında, ayrı ayrı binler çeşid ilâçlar gibi tesir gösteren bir risaledir. Asıl hastalığın manevi ..
18,20TL 26,00TL
Hizmet RehberiRisale-i Nur’da emsalsiz iman ve Kur’an hakikatlarının yanısıra, o hakikatların tebliğ ve dersinde, neşir ve hizmetinde dikkat edilmesi gereken düsturlar ve esaslar vardır.İşte bu kitap, Risale-i Nur’daki hizmet düsturları ve meslek hususiyetlerine dair parçalardan derlenmiş bir rehber..
26,60TL 38,00TL
Hutbe-i ŞamiyeBediüzzaman Hazretlerinin 35 yaşında iken Şam’da, Şam ülema­sının ısrarı üzerine Câmi-i Emevî’de irad ettiği bir hutbedir.İslâm âleminin içinde bulunduğu maddî-manevî hastalıkların nelerden ibaret bulunduğunu, felâket ve esarete hangi sebeblerden dolayı maruz kaldıklarını bildiren ve b..
21,70TL 31,00TL
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 34 (3 Sayfa)