Powered by:Proticaret
Hüsnü Bayram Ağabeyle Risale-i Nur’un Neşri Konusu : envarnesriyat.com
DUYURU
Kategoriler
Kargom Nerde
Mini Sepet
Sepetinizde hiçbir ürün yok.

Panoramik Görünüm
Fiyat Listesi
Makaleler
Sosyal Ağlarda Paylaş
facebook'ta paylaş google favorilerime ekle twitter'da paylaş friendfeed'de paylaş myspace'te paylaş Digg'e ekle Delicious'a ekle Stumbleupon'da paylaş reddit'e ekle
Sıkça Sorulan Sorular
Envar Neşriyat olarak neden yeni sayfa düzenine geçildi?
 Bedîüzzaman Said Nursî Hazretlerinin te’lif ettiği “Risale-i Nur” Külliyatı 26/11/2014 tarihinde 2014/7007 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile devlet korumasına alınmış ve bu konudaki sorumluluk ve yetki Diyanet İşleri Başkanlığına verilmişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan araştırma ve incelemede, farklı yayınevlerince neşredilen Risalelerde az da olsa bazı farklılıklar tesbit edilmişti. Bunların sebebi, Bedîüzzaman Said Nursî’nin o zaman hayatta bulunan yakın talebe ve vârislerinden sorulunca onlar da bu meselenin halli için, Bedîüzzaman Hazretlerinin hal-i hayatında basılan kitapların muhteviyatının esas alınmasını tavsiye etmişler ve 29/12/2014 ve 05/01/2015 tarihli imzalı beyanlarını Diyanet’e takdim etmişlerdir.
Her ne kadar Bakanlar Kurulu’nun bu kararı Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ca yürürlükten kaldırılmışsa da Risale-i Nur’un neşrinde bu metin birliğinin muhafazası, hem Bedîüzzaman’ın hayatta kalan son vâris talebesi Hüsnü Bayramoğlu hem de nesebî vârisleri tarafından arzu edilmektedir. Kültür Bakanlığı da bu metne sâdık kalınarak basılan risalelere bandrol vermektedir.
Bu yeni durum sebebiyle eski sayfaların muhafazası mümkün olamamıştır.
Senelerdir alışılmış sayfa düzeninin bozulmaması için ertelenmiş parağraf ve imla düzenlemeleri de bu yeni durum vesilesiyle kitaplarda tatbik edilmiştir.
Tarihçe’de bazı resimler ve Şualar’da hata-savab cetveli, Asa-yı Musa’nın sonundaki bazı mektuplar neden çıkarıldı?
 Tarihçe’deki bazı resimlerle Şualar’daki “Hata Savab Cetveli” ve Asa-yı Musa sonundaki bazı mektupların çıkarılması da bu sebepledir. Diğer bazı risalelerde de benzer durumlar görülebilir.
Münafıklar bahsi yeniyazı İşarat-ül İ’caz’a neden eklendi?
Bakanlar Kurulu’nun kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Risale-i Nur’un orijinalinin tesbiti ve yayınevlerine aslına en yakın metnin verilmesi görevinden birkaç sene evvel, Diyanet İşleri Başkanlığı İşarat-ül İ’caz’ı neşir kararı almış ve bir çalışma yapmıştı. Bu İşarat-ül İ’caz baskısı, sayfanın bir tarafına Arapçası, diğer tarafına Türkçesi gelecek şekilde tasarlanmış ve basılmıştı.
Evvelce basılmış bu İşarat-ül İ’cazlarda münafıklar bahsi mevcuttu. Bakanlar Kurulu kararı sonrası Diyanet’e verilen vazifeye göre ise, Bediüzzaman’ın sağlığında neşredilen yeniyazı İşarat-ül İ’caz’da bu bölüm yoktu. Bu durum bir tezad teşkil ediyordu. Yine Bediüzzaman Hazretlerinin vâris talebeleri, münafıklar bahsi için “Neşredilebilir.” diye müsbet fikir beyan edince İşarat-ül İ’caz metni o şekilde yayınevlerine verilmişti. Şimdi de böyle devam etmektedir.
Risalelerde geçen “Kürd” ve “Kürdistan” kelimelerinin değiştirildiği söyleniyor. Böyle midir?
 

Bediüzzaman Hazretleri Osmanlı devrinde yazdığı makale ve eserlerindeki Kürd ve Kürdistan kelimelerinde sonradan yani cumhuriyet döneminde bizzat kendisi bazı tasarruf ve değişiklikler yapmıştır. Osmanlı döneminde bu kelimelerin kullanılmasında herhangi bir yanlış anlama olmadığı halde, sonraki dönemlerde “menfi milliyetçilik” ve “muhtariyet” gibi manalar yüklenebilecek bir zemin ortaya çıkmış ve Bediüzzaman da herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermemek için o kelimelerde tasarruflarda bulunmuştur. Bunlardan bazı örnekler:


Münazarat’ın matbu’ ve elyazma nüshalarında Üstadımızın pek çok tashihleri olmuştur. Bunlardan numune olarak birkaç sayfayı alıyoruz. 
Münazarat’ın Matbaa-i Ebuzziya, 1329 baskısında s. 120’de: 
“Hazinelere değer olan milliyetine” cümlesine Üstadımızın kendi el yazısı ile ilavesi:
“Yani üçyüz milyonun uhuvvetini ve manevî yardımlarını kazandıran İslamiyet milliyetine”  

Münazarat’ın Matbaa-i Ebuzziya, 1329 baskısında s. 147’de: 
“Ekrad” kelimesinin üstünü çizerek Hz. Üstadımız kendi el yazısı ile “Vilayat-ı Şarkiye” yazmıştır.

Münazarat adlı eserin bir elyazma nüshasının 67. sayfası birinci satırında: 
“Kürdlerin” kelimesinden sonra “Türklerin” kelimesini ilave etmişlerdir.

31 Mart hadisesinde askerlere hitaben neşrettiği makalesinin bir elyazma nüshasında:
Üçüncü satırda “bitti” kelimesi iyi yazılmadığı için üstüne tekrar yazmış.
Yine aynı satırda “şefkatlerine” kelimesinde “şın” harfinin noktaları unutulduğu için o noktaları koymuş.
Beşinci satırda “farz-ı ayndır” kelimesini “farzdır” diye değiştirmiş.
İmzasında da “Bedîüzzaman” kelimesini çizip, “Kürdî”yi de “Ennursî”ye çevirmiş.

İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi’nin elyazma nüshalarında Üstadımızın pek çok tashihleri olmuştur. Bunlardan numune olarak bir sayfayı alıyoruz. 
Üstten 6. ve alttan 4. satırlardaki “Kürdistan” kelimelerini çizip “Vilayat-ı Şarkıye” yazmış.
Resimde görüldüğü gibi sayfa içinde çok ilave ve değişiklikler yapmıştır.