Misafir Hoşgeldiniz.    Üye Girişi - Şifremi Unuttum - Üye Olmak İstiyorum ]   [ Ücretsiz kargo kapsamı: Külliyat ve Külliyat(Osmanlıca) ]
Bugün : 01.06.2016
Envar Neşriyat

Risale-i Nur'un Neşri ve Envar Neşriyat

1920'li yılların başında Bediüzzaman, geçirdiği bir inkılab-ı ruhî neticesinde, “Yeni Said” tabir ettiği bir hayat ve hizmet devresine geçiş yapar. Ve bundan sonra telif ettiği eserlerine, “Risale-i Nur” ismini verir.
 
İlk olarak, Arapça telif ettiği risaleleri müstakil olarak matbaalarda bastırıp neşreder.
 
Burdur'a nefyedildiği 1925 senesine kadar olan beş-altı sene zarfında telif edilen bu risaleler, daha sonra bizzat Hz. Müellif tarafından, “Mesnevî-i Nuriye” namı altında bir kitapta toplanmıştır.
 
Burdur'a nefyinden sonra ise Türkçe olarak “Nur'un İlk Kapısı” risalesini neşreder.
 
1935 Eskişehir Mahkemesine sevk edilene kadar ise, çoğu Barla'da olmak üzere Sözler, Mektubat ve Lem'alar'ın “26. Lem'a İhtiyarlar Risalesi”ne kadar olan kısmını telif eder.
 
Ancak gerek bu mecmuaları gerekse bilâhare telif olunan risaleleri görüp de elde etmek isteyen kimseler, ancak kendi elyazılarıyla yazarak veya bir kâtibe yazdırarak o kitaplara sahip olabiliyordu.
 
1944 Denizli hapsinden tahliyeden sonra ise, fedakar Nur Talebeleri iki-üç teksir makinesi alarak, risaleleri teksirle çoğaltmaya ve neşre başladılar.
 
1956'dan sonra da yeni yazı ile matbaalarda düzenli ve hızlı bir şekilde basılmaya başlandı.
 
1960'da Hz. Üstad'ın vefatına kadar bizzat kendi kontrolünde, külliyatın büyük bir kısmı basılarak tamamlandı.
 
Bediüzzaman'ın dar-ı beka'ya irtihalinden sonra ise, vasiyetleri mucibince, yakın talebe ve hizmetkârları, Risale-i Nur Külliyatı’nın tab' ve neşrine, sıhhatine azamî dikkat ve ihtimam göstererek devam ettiler.
 
1979 senesinde ise, İstanbul'da Envar Neşriyat kuruldu.
 
Envar Neşriyat Risale-i Nur Külliyatı'nın tamamını hem yeni yazı hem de eskimez yazımız Osmanlıca ile neşretmektedir. Her bir risale Hazret-i Üstadı’ın  tashihinden geçen nüshalara sadık kalınarak, itina ile tashih edilmekte ve muhterem müellifinin tensib ettiği şekilde tab’ edilmektedir.
 
Risaleler değişik ebat ve ciltlerde her okuyucu tabakasına hitab edecek şekilde basılmaktadır. Ayrıca Cevşen-ül Kebir, Hizb-ül Hakaik,  Namaz Tesbihatı,  Bediüzzaman’ın eski dönem eserleri ve birçok risalenin değişik dillerde tercümeleri  neşredilmektedir.
Tüm hakkı Envar Neşriyat 'a aittir ve saklıdır. 2009©